Our Programs

MBS

Message from the Asst. Campus Chief

MBS Semester System Course Structure

MBS News

SN. Title Date

MBS Notices

SN. Title Date
1 एम.वि.एस. प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने जरुरी सूचना 03/18/2018
2 MBS 2nd semester class close for exam notice 03/19/2018
3 एम.वि.एस. प्रथम वर्ष २०७४ सालकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका मौका समेतका परीक्षार्थीहरुलाई विशेष सूचना 03/18/2018
4 MBS 2nd year - 2074 Exam Center 03/12/2018
5 एम.वि.एस. तह प्रथम सेमेष्टर २०७४ समूह (प्रातः तथा साँझ) को कक्षा संचालन बारेको सूचना 03/07/2018
6 एम.वि.एस. कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत २०७४।०७५ को प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने वारे सूचना   02/22/2018
7 एम.वि.एस. दोश्रो वर्ष २०७४ सालकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरुलाई विशेष सूचना 02/22/2018
8 एम.वि.एस. दोश्रो वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने जरुरी सूचना 02/22/2018
9 MBS 2nd year examination 2074 - RE-Schedule 02/23/2018
10 MBS 2nd Semester (2073 Batch) Admission Notice 01/25/2018
11 MBS Thesis Submission Notice 11/28/2017
12 एम.वि.एस. प्रथम वर्षकोे आंशिक र मौका परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे सूचना 11/07/2017