Shankerdev Unicode

Type English alphabet to convert, [Space] will convert alphabet to Unicode

तलको बक्स मा इंग्लिश मा TYPE गरी युनिकोड मा बदल्नुहोस |

Get preeti to unicode

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्:

माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस् :