एम.वि.एस. दोश्रो वर्षकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरूलाई विशेष सूचना

२०७४।०६।२०

एम.वि.एस. दोश्रो वर्षकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरूलाई विशेष सूचना

त्रि.वि.प.नि.का. वल्खुद्वारा मिति २०७४।०६।१० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०७४।०७।१७ गतेदेखि सञ्चालन हुने २०७३ सालको एम.वि.एस. दोश्रो वर्षको नियमित पुरा तथा आंशिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरूले दोब्बर दस्तुर सहित आवश्यक प्रकृया पुर्याई मिति २०७४ साल कार्त्तिक ६ गते (एक दिनमात्र) त्रि.वि., परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, वल्खुमा परीक्षा आवेदन फाराम भरी बुझाउन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
पुनश्चः छुट परीक्षा आवेदन फाराम सोही दिन विहान ७.०० बजेदेखि ११.०० बजेसम्म यस क्याम्पसको शैक्षिक प्रशासन शाखाबाट रुजु गरिनेछ ।


क्याम्पस प्रमुख
    

Attachments

10/06/2017
SN. Name Download