विशेष कक्षाहरू संचालन हुने बारे सूचना

   २०७७।११।०३

 

यस क्याम्पसको एम.वि.एस. तह २०७६ समूह, प्रथम सेमेष्टर (प्रातः तथा साँझ) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि Statistical Methods, Managerial Economics र Case Study को विशेष कक्षाहरू मिति २०७७।११।०९ गतेदेखि २०७७।११।१९ गतेसम्म क्याम्पसमा भौतिक उपस्थितिमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबै विद्यार्थीहरूलाई जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । 

कक्षा समय : विहान ७ः०० बजेदेखि ९ः०० बजेसम्म ।

 

सहायक क्याम्पस प्रमुख

 

Attachments

02/15/2021
SN. Name Download