एम.वि.एस. तेश्रो सेमेष्टरको अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७।०५।१७

 

यस क्याम्पसको वेभसाइटमा मिति २०७७।०४।३० गते प्रकाशित सूचनामा  एम.वि.एस. तह तेश्रो सेमेष्टर २०७५ समूह (प्रातः तथा साँझ) को नियमित अनलाइन कक्षाहरू मिति २०७७ भाद्र तेश्रो सातादेखि सुरू हुने भनिए अनुसार उक्त कक्षाहरू यहि मिति २०७७।०५।२२ गते सोमबारदेखि Microsoft Teams बाट प्रातः समूहको विहान ७.०० बजेदेखि ९.०० बजेसम्म र साँझ समूहको साँझ ५.०० बजेदेखि ७.०० बजेसम्म सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाद्वारा सूचित गराईन्छ । साथै उक्त समूहको अनलाइन कक्षा तालिका (Online Class Routine) यस क्याम्पसको वेभसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ ।

पुनश्च : एम.वि.एस. तेश्रो सेमेष्टरका विद्यार्थीहरूको Microsoft Teams User ID र Password मिति २०७७।०५।१९ गतेसम्ममा सम्बन्धित विद्यार्थीको Email ID मा पठाइने छ । उक्त अवधिसम्म Microsoft Teams User ID र Password प्राप्त नगरेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो नाम, रोल नं., सम्पर्क मोबाइल नं. र Email ID सहित mbs2075@shankerdevcampus.edu.np मा पठाउन सूचित गरिन्छ ।


क्याम्पस प्रमुख


 

Attachments

09/02/2020
SN. Name Download