Online कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

२०७७।०१।२०

त्रि.वि. रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा मिति २०७७।०१।१२ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणका कारण नेपाल सरकारबाट मुलुकमा लकडाउन लागु गरिएको तथा यस अवस्थामा भौतिक रुपले प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएकोले त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्ले तत्कालको अवस्थामा कार्यान्वयनमा ल्याएको “विद्युतीय माध्यम (Online) बाट गरिने कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७” बमोजिम मिति २०७७।०१।२२ गने सोमबार देखि यस क्याम्पसको एम.वि.एस. तह २०७६ समूह प्रथम सेमेष्टरका नियमित विद्यार्थीहरूको लागि Online कक्षा सञ्चालन हुन गईरहेको हुँदा उक्त तह/सेमेष्टरका विद्यार्थीहरूले आ–आफ्नो सेक्सन अनुसारका सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूसंग सम्पर्क गरी Online कक्षामा भाग लिनका लागि सम्बन्धित शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ ।
 

पुनश्चः 
१) Online कक्षा सञ्चालनको लागि Zoom App Software को प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
२) Online कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने मोबाइल डाटा प्याकेज त्रि.वि. केन्द्रिय कार्यालयको सूचना अनुसार हुनेछ ।                                   

क्याम्पस प्रमुख

 

Online कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी मार्ग निर्देशन :

COVID 19 को यस विषम परिस्थितीमा नियमित कक्षा संचालन गर्न संभव नभएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारि गरेको निर्देशिका अनुसार सबै प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा संचालन गर्न निम्नानुसार मार्ग निर्देशिका जारि गरिएको छ ः 

१. सबै प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले शैक्षिक प्रशासनले तयार पारी जारी गरेका कक्षा योजना अनुसार कक्षा संचालन गर्नु हुन । 
२. सबै कक्षा ZOOM एप्लिकेसनमा मात्रै सञ्चालन गर्नु हुन । 
३. सबै प्राध्यापकले आफ्नो कक्षामा प्रयोग हुने पठन सामाग्री (PDF, Websites, Online books, PPT, Link आदि) विद्यार्थीलाई अग्रिम उपलब्ध गराउनु हुन । 
४. सबै कक्षालाई अनिवार्य रेकर्ड गर्नु हुन । 
५. दिइएको विद्यार्थीको नाम अनुसार उपस्थितीको अनिवार्य रेकर्ड राख्नु हुन । 
६. कक्षा सञ्चालन गर्दा अनिवार्य औपचारिक पोसाक  पहिरिनु हुन । 
७. क्याम्पस खुले पछि वा प्रशासनले मागेको बखत कक्षा संचालनका रेकर्ड र विद्यार्थी उपस्थिती रेकर्ड भौतिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु हुन । 
८. आवश्यकता अनुसार शैक्षिक प्रशासनसँग सहकार्य गर्नु हुन ।  

Online Class Routine :

The Daily Online Class Routine Table: MBS 1st Semester 2076 Batch / Morning Shift

Effective from: 2077-01-22    Time: 7AM to 9 AM.                                                

  Section

        Sunday

             Monday

            Tuesday

       Wednesday

        Thursday

          Friday

 Roll No. 

 

      A

      

Statistics

(Amrit Subedi)

9846076033

tirma321@gmail.com

Man. Economics

(Surendra Lamsal)

9851139220

mailtolamsal@gmail.com

 

Man. Communication

(Prativa Pandit)

9849575755

pratibha.upadhaya07@gmail.com

Org. Behaviour

(Dinesh Basnet)

9851090971

dinesh.usms@gmail.com

Marketing Mgmt

(Mikha Shrestha)

9851011878

mikha.shrestha16@gmil.com

 1 – 60

      B

     

Man. Economics

(Kamal Regmi)

9851131870

eco.kamalregmi1@gmail.com

Org. Behaviour

(Bhuwan Raj Chataut)

9851051700

bhuwanrchataut@gmail.com

Statistics

(Arun Kumar Yadav)

9841352044

arunyadav125@yahoo.com

Marketing Mgmt

(Nishcal Rai)

9851148774

chamnis01@gmail.com

Man. Communication

(Yagya Raj Bhatta)

9841872558

bhattayagya90@gmail.com

 

61 - 120

      C

  

Statistics

(Keshar Singh Khati)

9841552554

keshar_khati@yahoo.com

Man. Communication

(Prativa Pandit)

9849575755

pratibha.upadhaya07@gmail.com

 

Marketing Mgmt

(Raju Kafle)

9851023347

kafleraju@gmail.com

Man. Economics

(Suren Babu Kadel)

9841439361

 

surenecon@gmail.com

Org. Behaviour

(Dinesh Basnet)

9851090971

dinesh.usms@gmail.com

121 - 180

 

     D

     

Org. Behaviour

(Dal Bahadur Shrestha)

 

shresthadb050@gmail.com

Man. Communication

(Keshav Chand)

9849097733

chandkeshav1984@gmail.com

Man. Economics

(Suren Babu Kadel)

9841439361

surenecon@gmail.com

Statistics

(Basanta Prasad Bohara)

9849089489

bpbohara102@gmail.com

Marketing Mgmt

(Shrimani Raj Khanal)

9851142222

shrimanikhanal@gmail.com

 

181 – 240

 

     E

     

Marketing Mgmt

(Raju Kafle)

9851023347

kafleraju@gmail.com

Man. Communication

(Rajesh Pathak)

9851011556 rajesh.pathakway@gmail.com

 

Man. Economics

(Ganesh Paudel)

9841116949

ultimateganu@gmail.com

Org. Behaviour

(Rita Maskey)

9841234974

riamaskey@gmail.com

Statistics

(Srijana Khadka)

9841614673

srijanakhadka@live.com

241 - 300

 

      F

Man. Communication

(Kedar Bilash Nagila)

9841560739

Kedarnagila8@gmail.com

Statistics

(Arun Kumar Yadav)

9841352044

arunyadav125@yahoo.com

 

Man. Economics

(Suren Babu Kadel)

9841439361

surenecon@gmail.com

Marketing Mgmt

(Mikha Shrestha)

9851011878

mikha.shrestha16@gmil.com

Org. Behaviour

(Brajesh Kumar Jha)

9851115353

mrsarlahi@gmail.com

301 - 360

 

    G

 

Man. Economics

(Ganesh Paudel)

9841116949

ultimateganu@gmail.com

Man. Communication

(Kedar Bilash Nagila)

9841560739

Kedarnagila8@gmail.com

Org. Behaviour

(Ram Hari Pandey)

9851120709

pandeyramhari3@gmail.com

Marketing Mgmt

(Anjana Aryal)

9841874928

aryalanjana2@gmail.com

Statistics

(Basanta Prasad Bohara)

9849089489

bpbohara102@gmail.com

 

361 - 420

 

      H

 

Marketing Mgmt

(Puja Gautam Shivakoti)

9841316928

shivakotipuja@gmail.com

Statistics

(Amrit Subedi)

9846076033

tirma321@gmail.com

 

Man. Economics

(Rabindra Bista)

9851104420

rabindra88bista@gmail.com

Man. Communication

(Nripesh Shakya)

9818607173

shakyanripesh@gmail.com

Org. Behaviour

(Rita Maskey)

9841234974

riamaskey@gmail.com

421 – 480

 

      I

 

 

Marketing Mgmt

(Krishna Basnet)

9851164810

Krishnabsnt673@gmail.com

Org. Behaviour

(Rita Maskey)

9841234974

riamaskey@gmail.com

Man. Communication

(Yagya Raj Bhatta)

9841872558

bhattayagya90@gmail.com

Man. Economics

(Rabindra Bista)

9851104420

rabindra88bista@gmail.com

Statistics

(Roshan Kumar Karn)

9851068563

karnroshankumar@gmail.com

481 – 540

 

    J

Man. Communication

(Prativa Pandit)

9849575755

pratibha.upadhaya07@gmail.com

Statistics

(Keshar Singh Khati)

9841552554

keshar_khati@yahoo.com

Man. Economics

(Basanta Adhikari)

9841662588

adhikaribasant820@gmail.com

Org. Behaviour

(Sarita Maharjan)

9841364041

saritamaharjan78@gmail.com

Marketing Mgmt

(Anjana Aryal)

9841874928

aryalanjana2@gmail.com

 

541 - 600

 

     K

 

Man. Economics

(Surendra Lamsal )

9851139220

mailtolamsal@gmail.com

Marketing Mgmt

(Puja Gautam Shivakoti)

9841316928

shivakotipuja@gmail.com

Statistics

(Keshar Singh Khati)

9841552554

keshar_khati@yahoo.com

 

Org. Behaviour

(Brajesh Kumar Jha)

9851115353

mrsarlahi@gmail.com

Man. Communication

(Keshav Chand)

9849097733

chandkeshav1984@gmail.com

601 – 660

 

      L

Man. Economics

(Khem Raj Bhatta)

9849272292

Kbhatt229@gmail.com

 

Marketing Mgmt

(Shrimani Raj Khanal)

9851142222

shrimanikhanal@gmail.com

Org. Behaviour

(Ravi Chandra Parajuli)

9841464971

rcparajuli@yahoo.com

Statistics

(Roshan Kumar Karn)

9851068563

karnroshankumar@gmail.com

Man. Communication

(Dhruba Gautam)

9851185788

dhurbagautam88@gmail.com

661 - 720

 

 

             

Section  

         Sunday

         Monday

        Tuesday

         Wednsday

          Thursday

              Friday

Roll No.

 

     M

Man. Economics

(Bishwa Thapa)

9843493327

thapabishwa61@gmail.com

Marketing Mgmt

(Rajan K.C.)

9841385874

nepalirajan2@gmail.com

Statistics

(Bhumi Raj Acharya)

9851163141

bhumiacharya930@gmail.com

Man. Communication

(Subash Kafle)

9841364522

subash4er@gmail.com

Org. Behaviour

(Baihini Maiya Pradhan)

9841328828

baihini@gmail.com

 

721 – 780

 

    N

Statistics

(Mahesh Khadka)

9851177439

khadkamahesh_86@yahoo.com

Org. Behaviour

(Sita Dhital)

9841550394

dhitalsitasdc@gmail.com

 

Man. Communication

(Bishwo Hari Nepal )

9851226238

bishow.nepal@gmail.com

Man. Economics

(Krishna Prasad Bhattarai )

9841296252

bhattaraikp1@gmail.com

Marketing Mgmt

(Shambhu Pokharel)

9851122008

shambhu498pokhrel@gmail.com

781 – 840

 

    O

Man. Communication

(Ramesh Kumar Tamang )

9849483618

tamang.ramesh99@gmail.com

Statistics

(Mahesh Khadka)

9851177439

khadkamahesh_86@yahoo.com

Org. Behaviour

(Sita Dhital)

9841550394

dhitalsitasdc@gmail.com

Man. Economics

(Bishwa Thapa)

9843493327

thapabishwa61@gmail.com

Marketing Mgmt

(Bhusan Dahal)

9841716368

bhushan@kidsofkathmandu.org

 

841 – 900

 

    P

Man. Economics

(Gyanendra Adhikari)

9841380546

gyanendra.user@gmail.com

Statistics

(Govinda Bastola)

9840802684

bastola.govin@gmail.com

 

Org. Behaviour

(Hari Krishna Aryal)

9851067615

harikrishna.aryal@gmail.com

Marketing Mgmt

(Shambhu Pokharel)

9851122008

shambhu498pokhrel@gmail.com

Man. Communication

(Rajesh Pathak)

9851011556

rajesh.pathakway@gmail.com

901 – 960

 

    Q

     

Man. Communication

(Chhabilal Pandey)

 

9851004474

pandey.chhabi2041@gmail.com

Statistics

(Bhumi Raj Acharya)

9851163141

bhumiacharya930@gmail.com

Marketing Mgmt

(Rajan K.C.)

9841385874

nepalirajan2@gmail.com

Org. Behaviour

(Baihini Maiya Pradhan)

9841328828

baihini@gmail.com

Man. Economics

(Deep Raj Marahatta)

9849247863

deepsharma2042@gmail.com

 

961 - 1020

 

 

 

Evening Shift (Online Classes in Morning)

Effective from: 2077-01-22    Time: 7AM to 9 AM.

Section

           Sunday

            Monday

             Tuesday

            Wednesday

             Thursday

Roll No.

      A

Man. Communication

(Yagya Raj Bhatta)

9841872558

bhattayagya90@gmail.com

Statistics

(Roshan Kumar Karn)

9851068563

Karnroshankumar@gmail.com

Marketing Mgmt

(Shambhu Pokharel)

9851122008

shambhu498pokhrel@gmail.com

Org. Behaviour

(Bhuwan Raj Chataut)

9851051700

bhuwanrchataut@gmail.com

Man. Economics

(Bishwo Raj Paudel)

9841020252

bishwopa123@gmail.com

3001 – 3060

     B

Statistics

(Chandra Mani Niraula)

9851025182

cmniraula@yahoo.com

Man. Economics

(Suren Babu Kadel)

9841439361

surenecon@gmail.com

Marketing Mgmt

(Bibek Raj Adhikari)

9841675418

bibek_rck@hotmail.com

Man. Communication

(Keshav Chand)

9849097733

chandkeshav1984@gmail.com

Org. Behaviour

(Dr. Narendra Kumar Shrestha)

9851024714

nksdr1@gmail.com

3061 – 3120

 

      C

Marketing Mgmt

(Rama Adhikari)

9849097080

rama.pandey2015@gmail.com

Man. Economics

(Binod Shrestha)

9849687186

Kshbinod0999@gmail.com

Org. Behaviour

(Bikram Kumar Shrestha)

9851183022

Vikramxone@gmail.com

Statistics

(Mahesh Khadka)

9851177439

khadkamahesh_86@yahoo.com

Man. Communication

(Keshav Chand)

9849097733

chandkeshav1984@gmail.com

3121 – 3180

     D

Statistics

(Roshan Kumar Karn)

9851068563

Karnroshankumar@gmail.com

Man. Communication

(Yagya Raj Bhatta)

9841872558

bhattayagya90@gmail.com

Org. Behaviour

(Gopal Shrestha)

9841431133

gopal.9741shrestha@gmail.com

Marketing Mgmt

(Bibek Raj Adhikari)

9841675418

bibek_rck@hotmail.com

Man. Economics

(Rabindra Bista)

9851104420

rabindra88bista@gmail.com

3181 – 3240

 

    E

Man. Economics

(Hem Chandra Dhakal)

9841721830

dhakalhem2077@gmail.com

Statistics

(Chandra Mani Niraula)

9851025182

cmniraula@yahoo.com

Marketing Mgmt

(Nishcal Raj)

9851148774

chamnis01@gmail.com

Man. Communication

(Udaya Raj Paudel)

9851227471

udayapaudel7@gmail.com

Org. Behaviour

(Bhuwan Raj Chataut)

9851051700

bhuwanrchataut@gmail.com

3241 – 3300

     F

Man. Communication

(Yuba Raj Sapkota)

9841802963

sapkota37@gmail.com

Man. Economics

(Hem Chandra Dhakal)

9841721830

dhakalhem2077@gmail.com

Marketing Mgmt

(Subbu Laxmi Pant)

9841727934

spant5304@gmail.com

Org. Behaviour

(Dr. Narendra Kumar Shrestha)

9851024714

nksdr1@gmail.com

Statistics

(Mahesh Khadka)

9851177439

khadkamahesh_86@yahoo.com

3301 – 3360

     G

Statistics

(Dhan Bahadur Shrestha)

9851140070

abiraldbstha7@gmail.com

Man. Communication

(Tika Bahadur Thakuri)

9849136697

uchaiqsun@gmail.com

Org. Behaviour

(Achyut Raj Bhattarai)

9841780454

ar.bhattarai.ab@gmail.com

Man. Economics

(Bishwo Raj Paudel)

9841020252

bishwopa123@gmail.com

Marketing Mgmt

(Bishnu Gyawali)

9857060538

bgyawali2@gmail.com

3361 – 3420

     H

Org. Behaviour

(Avinash Shrestha)

9851185464

Avim.shrestha12@gmail.com

Statistics

(Madhab Prasad Bhatta)

9851184639

madhab.bhatt7@gmail.com

Man. Communication

(Uday Raj Paudel)

9851227471

udayapaudel7@gmail.com

Marketing Mgmt

(Subbu Laxmi Pant)

9841727934

spant5304@gmail.com

Man. Economics

(Basanta Adhikari)

9841662588

adhikaribasant820@gmail.com

3421 – 3480

      I

Org. Behaviour

(Gopal Shrestha)

9841431133

gopal.9741shrestha@gmail.com

Marketing Mgmt

(Rama Adhikari)

9849097080

rama.pandey2015@gmail.com

Man. Economics

(Rishiram Pantha)

9851072467

Pantharishiram7@ gmail.com

Man. Communication

(Saroj G.C.)

9851188760

sarojgc1@gmail.com

Statistics

(Sudip Pokhrel)

9851179050

pokhrelsudip01@gmail.com

3481 – 3540

     J

Statistics

(Madhab Prasad Bhatta)

9851184639

madhab.bhatt7@gmail.com

Org. Behaviour

(Dinesh Basnet)

9851090971

dinesh.usms@gmail.com

Man. Economics

 (Tank Raj Panta)

9851217418

Tankpant23@gmail.com

Marketing Mgmt

(Shambhu Pokharel)

9851122008

shambhu498pokhrel@gmail.com

Man. Communication

(Ram Bahadur Chhetri)

9841023289

raamchhetri@gmail.com

3541 - 3600

 

 

 

Campus Chief

 

Attachments

05/02/2020
SN. Name Download