वि.वि.एस. तेश्रो वर्ष २०७६ सालकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरूलाई विशेष सूचना

२०७५।१२।१५

 

त्रि.वि.प.नि.का. वल्खुद्वारा मिति २०७५।१२।१५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०७६ सालमा संचालन हुने ३ तथा ४ वर्षे वि.वि.एस. तह तेश्रो वर्षको नियमित पुरा तथा आंशिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरूले मिति २०७६ साल बैशाख २० गतेभित्र परीक्षा आवेदन फाराम भरी दिनको ११ः०० बजेदेखि २ः०० बजेभित्र यस क्याम्पसको शैक्षिक प्रशासन शाखाबाट रुजु गराई आर्थिक प्रशासन शाखाको फी काउण्टरमा दोब्बर परीक्षा शुल्कसहित बुझाउन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । 


   
                                               
                                           क्याम्पस प्रमुख
   
 
 

Attachments

03/29/2019
SN. Name Download