एम.वि.एस. तह प्रथम सेमेष्टर २०७३ समूहको कक्षा संचालन बारेको सूचना

२०७४।०३।१४

 

यस क्याम्पसको एम.वि.एस. तह प्रथम सेमेष्टर २०७३ समूह (प्रातः तथा साँझ) को नियमित कक्षा मिति २०७४ आषाढ १९ गते सोमबार देखि संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गराइन्छ । 


क्याम्पस प्रमुख
 
 

Attachments

SN. Name Download