MBS 2nd year 2072 batch class start notice

२०७४।०३।०२

सूचना


यस क्याम्पसको एम.वि.एस. तह दोश्रो वर्ष २०७२ समूह (प्रात: तथा साँझ) को नियमित कक्षा विविध कारणले गर्दा मिति २०७४ आषाढ १९ गते सोमबार देखि संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गराइन्छ । 

क्याम्पस प्रमुख
 

Attachments

SN. Name Download