MBS 2nd year Admission Notice (2072 Batch)

२०७४।०१।२६

एम वि.एस. तह दोश्रो वर्ष प्रातः समुहको भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसको एम.वि.एस. (२०७२ समूहको) प्रथम वर्षको परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरूले यही मिति २०७४ जेठ ५ गतेसम्ममा निम्नानुसारको पाठयांशहरू भरी दोश्रो वर्षमा भर्ना हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै उक्त समूहको नियमित कक्षाहरू मिति २०७४ जेठ ७ गते आइतबारदेखि सञ्चालन हुने पनि यसै सूचनाबाट सूचित गरिन्छ ।

भर्ना हुने समय ः विहान ७ः३० बजेदेखी १०ः३० बजेसम्म ।

1. Core Area सवै लिनु पर्नेछ ।

2. Specialization विषयको कुनै एक Group मध्ये २०० पूर्णाङ्क लिनु पर्नेछ ।

Core Area

1. Strategic Mgmt & Business Environment : 100

2. Production & Operations Mgmt : 100

3. Entrepreneurship Development : 50

Specialization

• Marketing Group

1. Marketing Research : 100

2. Global Marketing : 100

• Account Group

1. Profit Planning & Control : 100

2. Tax Law & Tax Planning : 100

• Finance Group

1. Capital Structure Mgmt : 100

2. Investment Mgmt. : 100

3. Financial Institutions and Markets. : 100

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           क्याम्पस प्रमुख

Attachments

SN. Name Download