Notices

General Notices

SN. Document Date Category Description
11 अत्यन्त जरुरी सूचना  2017-07-06 General

२०७४।३।२२

......
12 सूचना 2017-07-06 General

२०७४।०३।२२

......
13 अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान परिवर्तन सम्बन्धि जरुरी सूचना । 2017-06-29 Academic

२०७४।३।१५

......
14 सूची दर्ता गर्ने बारे सूचना  2017-06-25

    &nb......

15 QAA सम्बन्धि एक दिने कार्यशाला गोष्ठी बारे सूचना 2017-06-22

    २०७......

16 एम.वि.एस. कार्यक्रम (सेमेष्टर प्रणाली) को पुनः प्रवेश परीक्षा (२०७३।०७४) सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना 2017-05-28
17 एम.वि.एस. कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणालीअन्तर्गत २०७३।०७४ को प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने वारे सूचना 2017-05-26 Academic

२०७४।०२।१२

......
18 MBS 2nd year Admission Notice (2072 Batch) 2017-05-09 Academic

२०७४।०१।२६

......
19 admission fee notice for mbs 2nd year 2017-05-09 Finance

२०७४।०१।२६

......
20 exam fee notice for bbs 2nd year 2017-04-13 Finance

MBS Notices

SN Title Date
1 एम.वि.एस. कार्यक्रम प्रथम सेमेष्टरकोे आंशिक परीक्षा २०१८ मा सामेल भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना 07/19/2018
2 MBS 2nd Semester Not Qualified (NQ) Notice 07/17/2018
3 MBS 2nd semester class postponed notice 07/06/2018
4 MBS 2nd Semester Pre board Re Examination Notice 07/03/2018
5 MBS 2nd Semester Pre Board Examination Notice 06/18/2018
6 MBS 1st and 2nd Semester Class Room Change Notice 06/12/2018
7 उत्कृष्ट तीन शोधपत्रलाई पुरस्कृत गर्ने सूचना 05/23/2018
8 MBS 2nd year guest Lecture 04/15/2018
9 Notice regarding Regular Attendance in MBS Semester Program 04/04/2018
10 एम.वि.एस. तह प्रथम सेमेष्टर २०७४ समूह (प्रातः तथा साँझ) को कक्षा संचालन बारेको सूचना 03/07/2018
11 एम.वि.एस. कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत २०७४।०७५ को प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने वारे सूचना   02/22/2018
12 MBS 2nd Semester (2073 Batch) Admission Notice 01/25/2018
13 MBS Thesis Submission Notice 11/28/2017

MBM Notices

SN Title Date
1 MBM Orientation Programme 2018 03/22/2018
2 Notice for MBM Admission (2074) 01/08/2018

BBS Notices

SN Title Date
1 वि.वि.एस. दोश्रो वर्ष २०७५ सालकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सूचना 07/16/2018
2 वि.वि.एस. प्रथम वर्ष २०७४ समूहको निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना 06/20/2018
3 वि.वि.एस. दोश्रो वर्ष, २०७३ समूहको निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना 06/20/2018
4 BBS 4th year admission notice 06/07/2018
5 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Project Work को छुट VIVA बारे सूचना 05/25/2018
6 BBS 4th year Project work Report Guidelines 05/06/2018
7 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Final Project Work बुझाउने तथा  Viva सम्बन्धी सूचना 04/29/2018
8 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Final Project Work बुझाउने सम्बन्धी सूचना 04/10/2018
9 BBS 4th year Project work Proposal notice 02/04/2018
10 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Project Work Proposal बारे सूचना 12/27/2017

BIM Notices

SN Title Date
1 test for andorid 02/12/2018
2 Second Internal Assessment : Second Semester 07/06/2017
3 Android Test, Click Here! 06/24/2017

BBM Notices

SN Title Date