Notices

SN. Document Date Category Description
11 एम.वि.एस. कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणालीअन्तर्गत २०७३।०७४ को प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने वारे सूचना 2017-05-26 Academic

२०७४।०२।१२

......
12 MBS 2nd year Admission Notice (2072 Batch) 2017-05-09 Academic

२०७४।०१।२६

......
13 admission fee notice for mbs 2nd year 2017-05-09 Finance

२०७४।०१।२६

......
14 exam fee notice for bbs 2nd year 2017-04-13 Finance
15 3 and 4 years BBS 2nd year Exam form Notice 2017-04-12 Academic

२०७३।१२।३०

......
16 3 years BBS 2nd year Chance Exam Form Notice 2017-04-12 Academic

२०७३।१२।३०

......
17 MBS (Evening) 1st year 2072 Class Finish Notice 2017-04-02 Academic

    &nb......

18 BBS 3rd year 2071 Batch Class Finish Notice 2017-04-02 Academic

    &nb......

19 exam fee notice for bbs 3rd year 2017-03-05 Finance

३ वर्षे तथा ४ वर्......

20 पुस्तकालय धरौटी फिर्ता सम्बन्धि सूचना 2017-02-03 Finance