२०७७।०५।११

 

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारणले काठमाण्डौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निषेधाज्ञा जारी भई यातायात, मानव आवागमन तथा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको हुँदा यस क्याम्पसले प्रत्येक वर्ष भाद्र १७ गतेका दिन मनाउँदै आएको वाणिज्य दिवस यस वर्ष स्थगित भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । साथै उक्त दिवसमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने दीर्घ सेवा पदक र विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने नगद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र आगामी वर्ष मनाइने वाणिज्य दिवसका दिन प्रदान गरिने व्यहोरा पनि यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ । 

 

क्याम्पस प्रमुख