२०७६।०३।३०

 

      यस क्याम्पसको Faculty Development Program 2075 अन्तरगत यस क्याम्पसमा कार्यरत पूर्णकालीन प्राध्यापकहरुलाई वृत्ति विकासको लागि ल्यापटप कम्यूटर प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरुलाई उक्त कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थितीका लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

 कार्यक्रम
मितिः– २०७६।०४।०१
समयः– १०ः०० बजे (बिहान)
स्थानः– शंकर देव क्याम्पस 

 

 

 

                                      
                                                 क्याम्पस प्रमुख