२०७४।०१।२६

एम वि.एस. तह दोश्रो वर्ष प्रातः समुहको भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसको एम.वि.एस. (२०७२ समूहको) प्रथम वर्षको परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरूले यही मिति २०७४ जेठ ५ गतेसम्ममा निम्नानुसारको पाठयांशहरू भरी दोश्रो वर्षमा भर्ना हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै उक्त समूहको नियमित कक्षाहरू मिति २०७४ जेठ ७ गते आइतबारदेखि सञ्चालन हुने पनि यसै सूचनाबाट सूचित गरिन्छ ।

भर्ना हुने समय ः विहान ७ः३० बजेदेखी १०ः३० बजेसम्म ।

1. Core Area सवै लिनु पर्नेछ ।

2. Specialization विषयको कुनै एक Group मध्ये २०० पूर्णाङ्क लिनु पर्नेछ ।

Core Area

1. Strategic Mgmt & Business Environment : 100

2. Production & Operations Mgmt : 100

3. Entrepreneurship Development : 50

Specialization

• Marketing Group

1. Marketing Research : 100

2. Global Marketing : 100

• Account Group

1. Profit Planning & Control : 100

2. Tax Law & Tax Planning : 100

• Finance Group

1. Capital Structure Mgmt : 100

2. Investment Mgmt. : 100

3. Financial Institutions and Markets. : 100

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           क्याम्पस प्रमुख

Attachments

05/09/2017
SN. Name Download