Notices

SN. Document Date Category Description
1 Faculty Orientation कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2018-03-05 General

२०७४।११।२१

......
2 अत्यन्तै जरुरी सूचना 2018-03-05 General

२०७४।११।२१
......

3 MBS CMAT 2074 Exam Center 2018-02-13 General

Click below link......

4 Submission for Curruculam Vitae 2018-02-07 General

February 7, 2018<......

5 हिउँदे विदाको सूचना 2017-12-29 General

२०७४/९/१४

......
6 जरुरी सूचना 2017-07-25 General

 २०७४।४।९

7 अत्यन्त जरुरी सूचना (स्थायी तथा करारमा रहेका प्राध्यापकहरूको लागि) 2017-07-09 General

२०७४।०३।२५

......
8 अत्यन्त जरुरी सूचना  2017-07-06 General

२०७४।३।२२

......
9 सूचना 2017-07-06 General

२०७४।०३।२२

......
10 अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान परिवर्तन सम्बन्धि जरुरी सूचना । 2017-06-29 Academic

२०७४।३।१५

......
SN Title Date
1 एम.वि.एस. प्रथम वर्षकोे आंशिक र मौका परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे सूचना 11/07/2017
2 एम.वि.एस. प्रथम वर्ष २०७४ सालकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका मौका समेतका परीक्षार्थीहरुलाई विशेष सूचना 03/18/2018
3 MBS 2nd year - 2074 Exam Center 03/12/2018
4 MBS Thesis Submission Notice 11/28/2017
5 एम.वि.एस. तह प्रथम सेमेष्टर २०७४ समूह (प्रातः तथा साँझ) को कक्षा संचालन बारेको सूचना 03/07/2018
6 MBS 2nd year examination 2074 - RE-Schedule 02/23/2018
7 MBS 2nd Semester (2073 Batch) Admission Notice 01/25/2018
8 एम.वि.एस. कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत २०७४।०७५ को प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने वारे सूचना   02/22/2018
9 एम.वि.एस. दोश्रो वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने जरुरी सूचना 02/22/2018
10 एम.वि.एस. दोश्रो वर्ष २०७४ सालकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका परीक्षार्थीहरुलाई विशेष सूचना 02/22/2018
11 MBS 2nd semester class close for exam notice 03/19/2018
12 एम.वि.एस. प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने जरुरी सूचना 03/18/2018
SN Title Date