Notices

General Notices

SN. Document Date Category Description
1 Tracer Study Questionnaire Form 2018-07-26 General

Click download fo......

2 शोक विदा हुने बारे सूचना 2018-07-03 General

२०७५।०३।१९

......
3 ‘अनुसन्धान विधि’ तालिमको सूचना 2018-06-18 General

२०७५।३।४

<......
4 IMPORTANT NOTICE 2018-03-21

२०७४।१२।७

......
5 Faculty Orientation कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2018-03-05 General

२०७४।११।२१

......
6 अत्यन्तै जरुरी सूचना 2018-03-05 General

२०७४।११।२१
......

7 MBS CMAT 2074 Exam Center 2018-02-13 General

Click below link......

8 Submission for Curruculam Vitae 2018-02-07 General

February 7, 2018<......

9 हिउँदे विदाको सूचना 2017-12-29 General

२०७४/९/१४

......
10 जरुरी सूचना 2017-07-25 General

 २०७४।४।९

MBS Notices

SN Title Date
1 MBS 3rd semester 2073 Batch Admission Notice 08/05/2018
2 Students Not Qualified for MBS 1st Semester Board Exam 2075 08/05/2018
3 एम वि.एस. तह तेश्रो सेमेष्टर प्रातः तथा साँझ समुहको भर्ना सम्बन्धी सूचना 08/05/2018
4 MBS 1st semester Pre-Board Re-Examination Schedule 07/27/2018
5 एम.वि.एस. कार्यक्रम प्रथम सेमेष्टरकोे आंशिक परीक्षा २०१८ मा सामेल भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना 07/19/2018
6 MBS 2nd Semester Not Qualified (NQ) Notice 07/17/2018
7 MBS 2nd semester class postponed notice 07/06/2018
8 MBS 2nd Semester Pre board Re Examination Notice 07/03/2018
9 MBS 2nd Semester Pre Board Examination Notice 06/18/2018
10 MBS 1st and 2nd Semester Class Room Change Notice 06/12/2018
11 उत्कृष्ट तीन शोधपत्रलाई पुरस्कृत गर्ने सूचना 05/23/2018
12 MBS 2nd year guest Lecture 04/15/2018
13 Notice regarding Regular Attendance in MBS Semester Program 04/04/2018
14 एम.वि.एस. तह प्रथम सेमेष्टर २०७४ समूह (प्रातः तथा साँझ) को कक्षा संचालन बारेको सूचना 03/07/2018
15 एम.वि.एस. कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत २०७४।०७५ को प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने वारे सूचना   02/22/2018
16 MBS 2nd Semester (2073 Batch) Admission Notice 01/25/2018
17 MBS Thesis Submission Notice 11/28/2017

MBM Notices

SN Title Date
1 MBM Orientation Programme 2018 03/22/2018
2 Notice for MBM Admission (2074) 01/08/2018

BBS Notices

SN Title Date
1 BBS 2nd year Freeship Interview Postponed Notice 08/14/2018
2 BBS 1st year CHHUT exam form 2075 notice 08/07/2018
3 वि.वि.एस. दोश्रो वर्ष २०७५ सालकोे परीक्षा आवेदन फाराम भर्न छुटेका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सूचना 07/16/2018
4 वि.वि.एस. प्रथम वर्ष २०७४ समूहको निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना 06/20/2018
5 वि.वि.एस. दोश्रो वर्ष, २०७३ समूहको निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना 06/20/2018
6 BBS 4th year admission notice 06/07/2018
7 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Project Work को छुट VIVA बारे सूचना 05/25/2018
8 BBS 4th year Project work Report Guidelines 05/06/2018
9 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Final Project Work बुझाउने तथा  Viva सम्बन्धी सूचना 04/29/2018
10 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Final Project Work बुझाउने सम्बन्धी सूचना 04/10/2018
11 BBS 4th year Project work Proposal notice 02/04/2018
12 वि.वि.एस. चौंथो वर्षको Project Work Proposal बारे सूचना 12/27/2017

BIM Notices

SN Title Date
1 test for andorid 02/12/2018
2 Second Internal Assessment : Second Semester 07/06/2017
3 Android Test, Click Here! 06/24/2017

BBM Notices

SN Title Date